Utvecklande avbrott

Planerade avbrott under ett längre möte eller under en konferens, är en förutsättning för att orka att ta in all ny information som man lyssnar till under en hel dag. 

Ett utvecklande avbrott är ett avbrott med ett utvecklande syfte!
Låt oss hjälpa er att utvecklas och ni kommer få ut mer av ert möte under övrig tid av dagen.

 

Lagutvecklande avbrott

KC Karlsborgs Fästning är en del av företaget Expeditionary. Expeditionary är specialiserade på att utveckla team och chefer och om ni önskar så genomför de delar ur sin kurs/lagutveckling för att utveckla er under ert möte/konferens. 

Expeditionary anpassar alla moment efter ert företags förutsättningar. Så önskar man mer stillsamma moment, så är det fullt möjligt. Men önskar ni era utvecklande avbrott mer som en fysisk aktivitet, då är det fullt genomförbart också. 

För att läsa mer om Expeditionary, läs mer på deras hemsida. www.expeditionary.se 

"Ni har uppvisat en stor förståelse i planeringen av lagutvecklingen, vilket underlättade framtagande av lagutvecklingsmoment. Under genomförandet lade Expeditionary stor vikt i att följa upp förarna i hur de arbetade under momenten samt genom lagutvecklingsfrågorna som skulle besvaras. Alla förare var mycket positiva till lagutvecklingen och ansåg att det inte bara bidrog till bättre laganda utan även bättre sammanhållning och att man lärt känna varandra på ett helt annat plan. Förarnas kommentarer efteråt var uteslutande positiva och hoppas detta kan genomföras på nytt inför nästa International Six Days Enduro. 

Förarnas spontana kommentarer efter målgång: Skitkul, spännande, utvecklande, prövande men framförallt 
att man lärt känna varandra mycket bättre!" 
Lars Magnefält 
SVEMO - LANDSLAGET I ENDURO

Intresserad av Lagutveckling eller chefsträning? 

www.expeditionary.se